Privacyverklaring Nederlandse BijenhoudersVereniging

Cursussen

Toelichting cursussen Nederlandse Bijenhouders Vereniging

Imkeren

Niveau: Basis

NBV Diploma

Basiscursus Imkeren

Basiscursus Imkeren

Geïnteresseerd in het bijenvolk en in het houden van bijen. Dan is de Basiscursus Imkeren een mooie start.
Leer in de periode van voorjaar tot herfst de beginselen van het imkervak.
NBV Diploma

Voortgezet Imkeren

Voortgezet Imkeren

Na het behalen van de Basiscursus Imkeren is vaak behoefte aan het opfrissen van de lesstof en de praktijkhandelingen. Je leert de verschillen tussen bijenvolken te herkennen en hoe daarmee om te gaan.

Kennismakingscursus

Kennismakingscursus

Is het houden van bijen wat voor jou? De kennismakingscursus geeft in een paar theorie- en praktijkbijeenkomsten inzage in het bijenvolk en wat de rol van de imker is.

Jeugdcursus

Jeugdcursus

Speciale cursus voor jongeren. Samen met leeftijdgenoten leer je alle basisvaardigheden voor het houden van bijen.

Korfimkeren

Korfimkeren

Korfimkeren

Niveau: Gevorderd

NBV Diploma

Koninginnenteelt

Koninginnenteelt

De koningin is de spil in het volk. Ze is draagster van de genen. Gerichte teelt en selectie leiden tot gewenst en voorspelbaar gedrag. De cursus heeft tot doel dat de imker de vaardigheden voor het zelf telen onder de knie te krijgt.
NBV Diploma

Bijengezondheid

Bijengezondheid

Kennis van de imker over bijenziekten en de bestrijding ervan is cruciaal. Met de cursus bijengezondheid ben je in staat ziekten te herkennen en ben je op de hoogte welke maatregelen te nemen.

Niveau: Specialist/Professioneel

NBV Diploma

Opleiding Leraar Imkeren

Opleiding Leraar Imkeren

Na de opleiding Leraar Imkeren is de leraar bevoegd om de volgende cursussen te geven: Basiscursus Imkeren en de cursus Voortgezet Imkeren. Het diploma is ook de basis voor het geven van cursussen met specialistische onderwerpen zoals koninginnenteelt o
NBV Diploma

Specialist Koninginnenteelt

Specialist Koninginnenteelt

Deze cursus stelt bijenteeltleraren en ervaren imkers in staat cursussen koninginnenteelt te gaan geven. Vakbekwaamheid vergroten en informeren over de nieuwste ontwikkelingen staan centraal.
NBV Diploma

Specialist Bijengezondheid

Specialist Bijengezondheid

Deze cursus is bestemd voor leraren Bijenteelt, Bijengezondheidsco├Ârdinatoren (BGC-ers), leden van diagnoseteams en andere ge├»nteresseerden.

Bijenproducten

Niveau: Basis

Bijenproducten (mede, likeur)

Bijenproducten (mede, likeur)

Mede, de honingwijn is een eeuwenoude drank, maar er is meer te maken met honing.

Keurmeester Honing

Keurmeester Honing

Een keurmeester van honing controleert of de producten
voldoen aan alle wettelijke voorschriften zoals deze vastgelegd zijn middels een keuringsreglement.

Niveau: Specialist/Professioneel

Specialist Bijenproducten

Specialist Bijenproducten

De cursus biedt je een afgeronde opleiding die diep ingaat op bijenproducten, zoals honing, was, stuifmeel, propolis en koninginnegelei.

Keurmeester Bijenproducten

Keurmeester Bijenproducten

Leer de kwaliteit van honing en andere bijenproducten te beoordelen.
Alleen toegankelijk voor geslaagden van de cursus Specialist Bijenproducten.

Leefomgeving en (wilde) bijen

Niveau: Basis

Drachtplanten

Drachtplanten

Niet elke bloem is geschikt voor bijen. In deze cursus leer je in welke planten bijen nectar en stuifmeel vinden. Wat bloeit er in de omgeving en in je tuin? Wat kun je doen aan de verbetering van de leefomgeving.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Wetenswaardigheden en praktische handelingen passeren de revue. Aandacht van de biodiversiteit, de omgeving waarin sociale en solitaire bijen moeten leven.

Korfvlechten

Korfvlechten

Eeuwen lang werden honingbijen in korven gehouden. Je leert dit oude ambacht in de praktijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de soorten korven en materialen die ervoor worden gebruikt.

Pollenanalyse

Niveau: Specialist/Professioneel

NBV Diploma

Ambassadeur Biodiversiteit

Ambassadeur Biodiversiteit

Opleiding tot regionaal vertegenwoordiger van de NBV t.b.v. verbetering van dracht/biodiversiteit.
NBV Diploma

Specialist Bestuiving

Specialist Bestuiving

Kennis over de optimale omstandigheden waaronder goede bestuiving plaatsvindt, zijn bevorderlijk voor het succesvol inzetten van honingbijen als bestuivers.

19 juni 2019

Jouw privacy is voor de Nederlandse BijenhoudersVereniging, de NBV, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites www.bijenhouders.nl en www.vriendenvandehoningbij.nl en onze webwinkel www.bijenhouderssupport.nl. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens om gaan.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan je terecht bij de NBV. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

Basisprincipe
De NBV hanteert de volgende stelregel:
De NBV gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan de NBV.

Online formulieren
De NBV heeft diverse online formulieren: van het aanmelden voor een cursus tot het doen van een donatie. Onder elk online formulier wordt gevraagd akkoord te gaan met onze privacyverklaring. De NBV hanteert deze verklaring voor het gebruiken en bewaren van de door jouw verstrekte gegevens conform de AVG. Je kunt niet eerder jouw gegevens aan ons verstrekken, voordat je akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring.

Aanmelden lidmaatschap
Indien je je als lid aanmeldt voor een lidmaatschap bij de NBV, hebben we je NAW-gegevens nodig, maar ook je geslacht, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer. De NBV werkt met kalenderjaren. Het lidmaatschap kan jaarlijks (uiterlijk 1 december) worden stopgezet voor het nieuwe kalenderjaar. De NBV bewaart je gegevens tot vijf jaar nadat je lidmaatschap is stopgezet.

Bestellingen webshop
Wanneer je in onze webshop www.bijenhouderssupport.nl een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling correct af te kunnen ronden. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en je betalingsgegevens. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (conform de wettelijke bewaarplicht).
Indien je een account aanmaakt omdat je vaker bij ons bestellingen plaatst, registreer je je gegevens waarbij je zelf een wachtwoord opgeeft. Wij bewaren je account, totdat je het zelf opheft.

Nieuwsbrief
De NBV verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief, Imkernieuws. Je kunt je hierop abonneren. Hiervoor vraagt de NBV je emailadres, voor- en achternaam. Op elk moment kan dit abonnement worden opgezegd. Daarnaast bevat elke nieuwsbrief een afmeldlink. De NBV bewaart deze gegevens tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Blog
De NBV plaatst regelmatig een blogbericht via Bijenblog. Je kunt je aanmelden om een emailbericht te ontvangen zodra er een nieuw blogbericht is geplaatst. Hiervoor vraagt de NBV je naam en emailadres. Op elk moment kan deze aanmelding worden opgezegd. Daarnaast bevat elke mail een afmeldlink. De NBV bewaart deze gegevens tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Social Media (Facebook)
In onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Indien je meer wilt weten over welke gegevens zij van je bijhouden, adviseert de NBV de privacyverklaring van deze partijen zelf na te gaan.

Verstrekken gegevens aan derden
De NBV zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen c.q. de AVG omtrent de bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Daarnaast heeft de NBV, waar van toepassing, zelf haar termijnen vastgesteld. Met name gaat het hier om klantcontact. De NBV bewaart correspondentie en eventuele bijbehorende persoonsgegevens 12 maanden na het klantcontact. Overige gehanteerde bewaartermijnen vind je terug in deze privacyverklaring. Je hebt altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen het ook zien als je onze website weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De consequentie hiervan is wel dat sommige onderdelen van onze website niet meer goed werken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging
De gegevens die je aan de NBV verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Onze beveiligde omgeving wordt frequent getoetst en waar nodig verbeterd c.q. versterkt.

Disclaimer
Wanneer er wijzigingen zijn op (één van) onze websites kan het noodzakelijk zijn de privacyverklaring aan te passen. De NBV is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Inzage gegevens
Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Contact
Nederlandse BijenhoudersVereniging
Stationsweg 94A
6711 PW Ede

0317 422 422
info@bijenhouders.nl

KvK 09160050