Voortgezet Imkeren

Na het behalen van de basiscursus Imkeren is er een of twee jaar daarna behoefte aan het opfrissen van de lesstof en de praktijkhandelingen. Waar de basiscursus uitgaat van een zekere gelijkheid van alle bijenvolken, leer je in deze opleiding de verschillen tussen bijenvolken te herkennen en daarmee om te gaan.

Uitgangspunt is dat de cursist een of meer eigen bijenvolken heeft.  

Lees meer