Studiedagen november 2018

‘Ruimte voor honingbijen en andere bijen’

De studiedagen van de NBV sluiten in 2018 aan bij de brede aandacht die er voor bestuivende insecten is. Denk hierbij aan de Nationale Bijenstrategie die in januari ook door de NBV is ondertekend, de activiteiten van Nederland Zoemt en tal van regionale en lokale initiatieven om ons land bloemrijker maken. Tijdens de studiedagen wordt er aandacht besteed aan de leefomgeving van de wilde/solitaire bij en ruimte voor onze honingbij.

Indien de presentatie van de spreker beschikbaar is, dan staat de link vermeld.

Locaties

27 oktober 2018 - Merkelbeek, BMV de Henkhof, Clemensweg 2 

3 november 2018  - Beilen, Zalencentrum WILHELMINA, Wilhelminaplein 2

10 november 2018 - Breda, ROC- PRINCENTUIN, Frankenthalerstraat15

24 november 2018 - Boskoop, WELLANTCOLLEGE, Zijde 105
 

Pieter van Breugel

(Merkelbeek, Breda en Boskoop)

Pieter van Breugel is een autoriteit waar het gaat om de solitaire bij. Hij houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van deze dieren en met het aanbieden van nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van werkelijk unieke opnames, zal hij u een wonderlijke insectenwereld voortoveren, die u zal verleiden om de bijen in uw eigen

Ivo Roessink 

(Beilen)

Presentatie

Ivo Roessink is wetenschappelijk onderzoeker aan Wageningen Universiteit bij  Wageningen Environmental Research. Eén van zijn vele expertises is bestuiving door insecten. In zijn inleiding gaat Roessink in op de plek van honingbij in het landschap en of ze daar wellicht invloed hebben op andere wilde bijen en/of planten. De lezing zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de beschikbare  internationale kennis over dit onderwerp hopelijk tot een geanimeerde discussie met de zaal leiden. 

Ben Som de Cerff

(Merkelbeek en Breda)

Ben is bij velen bekend van zijn bijenblog op de site van de NBV. Ben gaat in op het thema  waarin het plaatsen van bijenkasten in de openbare ruimte aan de orde komt. Dus over ‘bijen en buren’. Ook de dagelijkse imkerpraktijk komt aan de orde waar het gaat om de huisvesting van de honingbij. Ruimte voor bijen kun je ook vertalen naar buitenruimte en naar ruimte voor de bij in de kast (kasttypes).

Wim van den Oord

(Boskoop)

Wim van den Oord is een duizendpoot in imkerland: bijenteeltleraar, actief in het Bijkersgilde, Commissie Bijenteelt van de NBV etc. Hij gaat in op de vraag wat honingbijen willen en hoe we ze met onze bedrijfsmethode(s) enigszins tegemoet kunnen komen. Hij besteedt aandacht aan de manier waarop honingbijen aan besluitvorming doen door middel van communicatie. We komen dan o.a. meer te weten over de soort woning die ze zelf zouden kiezen. Die zelf gemaakte keuze wijkt erg af van de manier waarop wij nu de bijen huisvesten in onze bedrijfsmethodes. Kortom een presentatie die laat zien hoe het ook (anders) kan. 

Bart de Coo

(Beilen)

Bart de Coo is binnen de imkerwereld een van de pioniers als het gaat om het werken met bijen in een lattenkast in Nederland en wil ons graag laten zien wat bijen allemaal met een lattenkast kunnen! Daarnaast is Bart actief als redacteur van het blad Bijenhouden en een van de moderators van het imkerforum. Na een kort overzicht van ontwikkelingen in huisvesting die imkers de bijen bieden en die zij voor hun manier van imkeren geschikt vinden en waarvan zij denken dat die aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van een bijenvolk zal hij zich richten op voorbeelden van natuurbouw in korf en lattenkast, waarmee hij veel ervaring heeft opgedaan.

Het middagdeel bestond uit een aantal te volgen workshops. 

Merkelbeek - 27 oktober

 • Insectenhotels 
 • Bijenoases 
 • Golzkast
 • Arrestmethode

Beilen - 3 november

 • Eisen aan de bouw van insectenhotels 
 • Bijen in natuurgebieden 
 • Ongedeelde broedruimte 

Breda - 10 november

 • Insectenhotels 
 • Bloemenweiden 
 • Bedreigingen voor insecten
 • Korfimkeren 
 • Imkeren zonder gereedschap 

Boskoop - 24 november