Studiedagen november 2016

Overzicht van de programma's van de studiedagen in Beilen, Horst, Breda en Boskoop. De 2016 serie werd verzorgd in samenwerking met het Bijkersgilde. De presentaties waren in elke plaats nagenoeg gelijk.

 • 5 november 2016,   Beilen, Zalencentrum WILHELMINA, Wilhelminaplein 2
 • 12 november 2016Breda, ROC- PRINCENTUIN, Frankenthalerstraat15
 • 19 november 2016Horst, CITAVERDE COLLEGE, Spoorweg 8, 5963 NJ Horst-Hegelsom
 • 26 november 2016Boskoop WELLANTCOLLEGE, Zijde 105, 2771 EV  Boskoop

Bijenproducten: complexe natuurproducten met specifieke eigenschappen

Indien beschikbaar dan is de link naar de presentatie (Powerpoint of PDF) bij de spreker vermeld. 

Wetenschap ten dienste van imkers

 

Honing wordt meer vervalst dan ons lief is

Bart Keijser houdt een inleiding over de resultaten van het recent honingonderzoek door de Europese Unie. De titel van zijn lezing licht al een tipje van de sluier op: ‘Honing wordt meer vervalst dan ons lief is’. Bart Keijser is opgeleid als microbioloog aan de Universiteit van Wageningen en werkt thans als onderzoeker bij TNO. Hij heeft daarnaast een aanstelling als buitengewoon hoogleraar Oral Systems Biology aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Hij gebruikt zijn wetenschappelijke kennis bij het ondersteunen van het Bijkersgilde bij de ontwikkeling van testmethoden waarmee keurmeesters honingkwaliteit objectief kunnen beoordelen. Hij geeft voorlichting over het gebruik ervan als onderdeel van de opleiding tot keurmeester bijenproducten.

 

Hogescholen werken aan kwaliteit van honing en was

Frens Pries zal uiteenzetten wat de stand van zaken is van onderzoeken door hogescholen van de kwaliteit van honing en was. Met de huidige bijenwas-problematiek snijdt hij een actueel onderwerp aan. Frens Pries werkt aan de Hogeschool Inholland te Amsterdam, met als belangrijkste vakgebied bijengezondheid, en als specialisatie de correlatie tussen varroa,  virussen en de wintersterfte van bijen. Hij werd opgeleid als moleculair bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördineert de onderzoeken die m.m.v. het Bijkersgilde worden gedaan aan de Hogeschool Inholland, Amsterdam, Hanzehogeschool, Groningen, en Hogeschool Zuyd, Geleen.

 

 

Is de samenstelling van propolis het probleem voor medische toepassingen?

Annette van der Knaap heeft scheikunde (organische en anorganische chemie) gestudeerd in Leiden en bij verschillende Chemiebedrijven gewerkt. Ze kwam bij een imker propolis tegen en las het boekje van Wiebe Braam. Veel meer dan dat was er in Nederland over propolis niet te vinden. In het buitenland des te meer. Door het argument van de wisselende samenstelling werd de betrouwbaarheid van de Nederlandse propolis in twijfel getrokken. Maar als de samenstelling van Nederlandse propolis vergelijkbaar is met die van andere landen, dan mogen we aannemen dat de werking ook vergelijkbaar is. En daar was een onderzoeksvraag geboren: Zijn buitenlandse (medische) onderzoeksresultaten geldig voor Nederlandse propolis?

Na deze vraag rezen meer vragen: Is de samenstelling van propolis per regio in Nederland vergelijkbaar? Hoe constant is de samenstelling eigenlijk? Is er verschil per bijenvolk? Zou Nederlandse Propolis de kwaliteitstoets doorstaan met Altijd dezelfde samenstelling?

Van 2010 tot 2015 heeft Annette zich bezig gehouden met het propolisonderzoek. Met behulp van vele Nederlandse en Belgische imkers zijn tientallen monsters middels gaschromatografisch onderzoek vergeleken met propolis uit andere werelddelen, en konden de onderzoeksvragen worden beantwoord. 

Als u een propolismonster wilt afstaan, dan is dat zeer welkom voor een eventueel vervolgonderzoek. Als u een monster meeneemt, doet u er dan een briefje bij met de volgende informatie: de locatie van de kast(en), het jaartal én de maand van oogst, en of het monster een verzameling is van één of meer jaren, en één of meer locaties.

 

Het middagdeel bestond uit een serie workshops.

De onderwerpen:

 1. Van Kwaliteitszegel tot Meesterproef. Invoering van het Gildesysteem, van leerling tot meester onder professionele begeleiding.
 2. De smaak van honing, hoe leer je proeven?
 3. Verbeterde wasproductie. Tips voor het recyclen van je oude raat
 4. Pollenanalyse, voor iedere imker (of partner) te leren
 5. Biologische Nederlandse honing, hij is er!
 6. Bijengif, behandel het met eerbied
 7. Demonstratie onderzoeksapparatuur Bijkersgilde.
 8. Hoe maak je een verantwoord honingetiket en waar moet je op letten?

De locatie Beilen voegde er nog twee aan toe: 

 1. De ontwikkeling van een bijenvolk in het voorjaar
 2. Hoe kom ik op een eenvoudige manier aan zachtaardige bijen?