Studiedagen november 2014

Overzicht van de programma's van de studiedagen in Beilen, Roermond en Breda.

Indien beschikbaar dan is de link naar de presentatie (Powerpoint of PDF) bij de spreker vermeld.

 

Beilen - 8 november

Ochtend

Dr. Friedrich Pohl is een autoriteit op het gebied van vitale bijen. Hij is op dit moment werkzaam bij een Duitse tak van de Voedsel- en warenautoriteit en Gezondheidsdienst voor Dieren te Bremen. Dr. Pohl is gepromoveerd aan het Onderzoeksinstituut voor bijen van de Universiteit van Bremen. Op zijn website gebruikt hij de volgende spreuk: ‘Een heel bijzondere vriendschap: Een leven met en voor de bijen’. Geen wonder als je zijn korte beschrijving van zijn loopbaan leest; hij houdt sinds zijn 14 bijen. De fascinatie is voor Dr. Pohl daarbij nooit minder geworden, integendeel. In de loop van de jaren is zijn kijk op bijen steeds veranderd. Hij bekijkt de bijen door de bril als imker, als bioloog en auteur (diverse uitgaven, waaronder ‘Bijen houden, hoe doe je dat?’), maar ook als medewerker van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Dr. Friedrich Pohl spreekt in Beilen over Vitale Bijen en over het imkeren in diverse bijenkasten.

Ing. Jaap Smit is teamleider bij Cobra boomadviseurs bv, met als specialisatie Dendroloog Vakspecialist bomen. Als dendroloog houdt hij zich bezig met beplantingsplannen, klimaatbestendig boombeheer en beantwoordt graag uw vragen over bomen en struiken. Ook geeft hij graag cursussen. Hij heeft een lerarenopleiding agrarisch onderwijs gevolgd. Tijdens de Studiedag in Beilen gaat hij in het bijzonder in op de nazomerdracht voor de insecten, Bomen, planten heesters die na de langste dag bloeien hebben zijn aandacht. 

Klik hier voor de presentatie van Jaap Smit (PDF 13 MB) >>

 

Middag

Workshops 
Tijdens het middagprogramma zijn de deelnemers van de studiedag zelf aan zet. In de workshops kan men ervaringen uitwisselen met ervaren imkers. Engbert de Vries en Jan Jongedijk sluiten aan bij het onderwerp van Friedrich Pohl, discussie over het imkeren in verschillende kasten. Reiner Brescher praat met u over honing en praktisch imkeren. Jan ter Berg gaat in gesprek over afleggers.

 

Roermond - 15 november

Ochtend

Dr. Otto Böcking is verbonden aan het Institut für Bienenkunde Celle. Otto Böcking is werkzaam op de afdeling Bijenziekten en houdt zich onder andere bezig met Bijenpathologie, onderzoek naar Varroa, Virussen en parasieten. Böcking neemt u mee in de strijd tegen varroa: ‘Gemeenschappelijk tegen varroa strijden en daardoor succesvol bijen houden’.

Klik hier voor de persentatie van Otto Böcking (PDF) >>

 

 

Annemieke Timmerman en Wim van den Oord, zijn respectievelijk bestuurslid en vice- voorzitter van het Bijkersgilde. Het Bijkersgilde organiseert honingkeuringen, analyseert honing op onder andere vochtgehalte en kleur. Ook het determineren en onderzoek van pollen behoort tot de activiteiten van het Bijkersgilde. Annemieke Timmerman geeft een presentatie over de nieuwe cursus ‘Specialist Bijenproducten’ en de cursus ‘Honingkeurmeester’.Wim van den Oord verzorgt de presentatie ‘Het belang van honingkeuring voor de kwaliteitsverbetering’. 

Klik hier voor de presentatie van Wim van den Oord (PDF) >>

Middag

Workshops 
In het middaggedeelte nemen ervaren imkers u mee in workshops. Met Crist Smeekens praat u over bestuiving, Robert Cox leidt de workshop praktisch imkeren, met zijn eigen ervaringen, ook als bedrijfsimker bij de Limgroup. Astrid Schoots deelt graag met u haar manier van imkeren. Zij houdt bijen op bij- en milieuvriendelijke manier. 

 

Breda - 22 november

Ochtend

Annemieke Timmerman en Wim van den Oordzijn respectievelijk bestuurslid en vice- voorzitter van het Bijkersgilde. Het Bijkersgilde organiseert honingkeuringen, analyseert honing op onder andere vochtgehalte en kleur. Ook het determineren en onderzoek van pollen behoort tot de activiteiten van het Bijkersgilde. Annemiek Timmerman geeft een presentatie over de nieuwe cursus ‘Specialist Bijenproducten’ en de cursus ‘Honingkeurmeester’.Wim van den Oord verzorgt de presentatie ‘Het belang van honingkeuring voor de kwaliteitsverbetering’. 

Voor presetaties zie onder Roermond

Harry Daems, imker uit het Belgische Westerlo houdt een inleiding over zijn bedrijfsmethode: ‘Beperkte broedruimte’. Daems en de zijnen passen deze methode al 20 jaar met succes toe. Zijn bedrijfsmethode bestaat erin de volken op twee broedbakken te overwinteren. Heel vroeg in het voorjaar worden de volken op een schone bodem en één broedkamer geplaatst.

Klik hier voor de presentatie van Harrie Daems (PDF) >>

 

 

Middag

Workshops 
In het middagprogramma gaan de deelnemers aan de studiedag met elkaar in discussie tijdens diverse workshops over de dagelijkse imkerpraktijk. In Breda zijn dat Christ Smeekens over bestuiving, Aat Rietveld gaat met u in gesprek over wat imkers er aan kunnen doen de leefomgeving van bijen te verbeteren, met als doel een omgeving waar voldoende aanbod is van gevarieerd stuifmeel en nectar. Dit is van levensbelang voor de vitaliteit van onze bijenvolken. Beroepsimker en bijenteeltleraar Bert Brakkee wil graag de discussie aan over wat we, als imkers in deze tijd, kunnen bijdragen aan de vitaliteit van onze volken. Vooral nieuwe imkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de moderne imkerij.

Klik hier voor de presentatie van Aat Rietveld >>

Klik hier voor de presentatie van Bert Brakkee >>