Opleiding Leraar Imkeren

 

Voor de toekomst en voor de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland is het van belang dat er voortdurend cursussen gegeven worden aan geïnteresseerden zodat er steeds aanwas is met nieuwe imkers. Voor het in stand houden van deze cursussen is een goed lerarenkorps nodig met leraren die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de bijenhouderij. 

Globale opzet van de opleiding

De cursus Leraar Imkeren leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de basiscursus bijenhouden. Dit betekent dat er zowel aandacht is voor de kwaliteiten die je nodig hebt als leraar als voor de opzet, doelstelling en inhoud van de basiscursus. Met het diploma Leraar Imkeren op zak kan de cursist bovendien na het succesvol afleggen van een specialisten cursus ook lesgeven voor de bijbehorende module. Voorbeeld: een Leraar Imkeren kan na het afleggen van de cursus Specialist Bijengezondheid de cursus Bijengezondheid geven.

De cursus bestaat uit een aantal onderwerpen die door verschillende deskundige docenten worden gegeven. Naast de lessen en de daaruit voortkomende taken, krijgt men ook opdrachten tot zelfstudie. De vaardigheid van het lesgeven zelf zal een belangrijk onderdeel zijn van de opleiding. De cursus wordt met een examen afgesloten.

Doelgroep

Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor deze opleiding bestemd is:

  • Leraren dierverzorging die bijscholing willen krijgen voor het geven van cursussen imkeren.
  • Imkers met een onderwijsbevoegdheid die cursussen imkeren willen gaan geven. 
  • Ervaren imkers zonder onderwijsbevoegdheid. Didactiek zal voor hen bij deze cursus extra aandacht krijgen. 

Eisen aan de deelnemers

De algemene toelatingseisen zijn:

  • De Basis- en cursus Voortgezet Imkeren moet met goed resultaat gevolgd zijn. 
  • Ten minste vijf jaar bijen houden met meer dan twee volken. 
  • De deelnemer moet in staat zijn Engelse of Duitse literatuur te lezen. 

Met elke aspirant deelnemer kan door de cursusleiding een toelatingsgesprek worden gevoerd (met name bij afwijking van de toelatingseisen) waarin aan de orde komen: motivatie, kennis, interesse, verwachtingen, ervaring als imker en didactische vaardigheden.

Inhoud van de cursus

De onderwerpen van de cursus zijn: vakdidactiek, biologie van de honingbij, werken met bijen, bijengezondheidszorg, bijenproducten, bijen en milieu.  Meer informatie vindt u in de cursusgids.
Voor de cursus geldt een financiële bijdrage van circa € 450,- per cursist.

Aanmelding

Indien deze cursus wordt georganiseerd dan is deze opgenomen in het CURSUSAANBOD en kunt u zich daar aanmelden

Bij de NBV commissie Imkeronderwijs kunt u nadere informatie inwinnen: onderwijs@bijenhouders.nl t.a.v. Marga Canters

Onderwijs- en examenregeling

Op de opleiding Leraar Imkeren is een onderwijs- en examenregeling van toepassing. Deze regeling en het examenreglement kunt u hieronder downloaden.

> onderwijs- examenregeling
> het examenreglement
> cursusgids 2018-2019

Lesboek theorie & praktijk

Lesboek theorie & praktijk

Speciaal voor de beginnende imkers hanteert de NBV haar eigen losbladig cursusboek met een theoriedeel over het het bijenvolk en imkerhandelingen en een deel dat aansluit op de praktijklessen.