Specialist/Leraar Koninginnenteelt

Doelstelling

Deze cursus stelt bijenteeltleraren in staat cursussen koninginnenteelt te gaan geven, door hun vakbekwaamheid te vergroten en ze te informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast is er op de cursus plaats voor imkers die al enkele jaren ervaring hebben met koninginnenteelt en zich in deze specialisatie willen verdiepen (specialist koninginnenteelt).

 Globale cursusopzet

 • De cursus bestaat uit vier studiedagen, vier of vijf praktijkbijeenkomsten en een evaluatie-/presentatiedag.
 • Tijdens de studiedagen wordt de volgende theorie behandeld : erfelijkheidsleer, selectie, karakterisering van bijenrassen, rassen, stammen en hybriden, selectieprogramma’s in Europa, biologische kennis van koninginnenteelt, teelttechnieken voor koninginnenteelt en kunstmatige inseminatie.
 • De verschillende onderwerpen worden door gespecialiseerde docenten behandeld. 
 • De theorie wordt in twee gedeelten getoetst.
 • De praktijkbijeenkomsten zijn op drie plaatsen in Nederland, parallel aan elkaar. 
 • Aan het slot is er een evaluatie-/presentatiedag.

Download het overzicht voor uitvoeriger informatie over deze cursus (PDF)

Eisen aan de deelnemers

 • De basiscursus moet met goed resultaat zijn gevolgd.
 • Tenminste vijf jaar bijenhouden met een vijftal volken.
 • De deelnemer moet in staat zijn Engelse en Duitse literatuur te lezen.
 • Voor leraren bijenteelt de bevoegdheid van het A-gedeelte.
 • Er moet gerekend worden op een zelfstudie van ongeveer twintig uur.
 • De cursist moet zelf i.v.m. de uitvoering van de praktijk beschikken over bijenvolken, overlarfmateriaal, starter, bevruchtingskastjes, etc.
 • In geval niet aan deze eisen kan worden voldaan, kan met de cursusleiding worden overlegd. 

Aanmelding & informatie

Indien de cursus binnenkort wordt gegeven dan staat deze vermeld in het cursusoverzicht elders op deze website en is er een aanmeldformulier beschikbaar. In de aankondiging staat ook genoemd tot wie u zich moet wenden voor nadere informatie