Bijengezondheid

Met deze cursus willen we alle imkers bereiken die hun kennis willen opfrissen over het voorkomen en bestrijden van ziekten en plagen, die onze bijen bedreigen.

Het cursusmateriaal is samengesteld voor de imker en is te gebruiken als naslagwerk. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van vrij toegankelijke media en materiaal dat speciaal voor dit doel ter beschikking is gesteld. Het cursusmateriaal wordt digitaal gratis ter beschikking gesteld en mag verspreid worden, mits de auteursrechten van de oorspronkelijke bronnen gerespecteerd worden.

Ideaal zou zijn als alle afdelingen deze cursus in de wintermaanden voor hun leden zouden verzorgen. Het zou de gezondheid van de bijenvolken ten goede komen als elke imker over het basisdiploma bijengezondheid beschikt. De imkerij komt in zijn geheel veel beter over bij zowel de overheid en als het grote publiek, als wij laten zien dat we bereid zijn om ons in te zetten voor de gezondheid van bijen, nu wij om extra steun vragen van de overheid ter verbetering van de bijenstand in Nederland.

De cursus bestaat uit drie theorielessen en een aantal praktijklessen. De cursus kan worden afgesloten met een examen en het NBV-diploma.

Overzicht cursusmateriaal >>

Uitvoering praktijklessen >>

Lesboek theorie & praktijk

Lesboek theorie & praktijk

Speciaal voor de beginnende imkers hanteert de NBV haar eigen losbladig cursusboek met een theoriedeel over het het bijenvolk en imkerhandelingen en een deel dat aansluit op de praktijklessen.