Soorten cursussen

Onder auspiciën van de NBV wordt een ruim aanbod aan soorten cursussen aangeboden. De meeste daarvan vinden jaarlijks plaats op meerdere locaties in het land, georganiseerd door lokale afdelingen, regionale groepen of individuele bijenteeltdocenten.

  • Het overzicht in de linkerkolom Soorten cursussen verwijst naar uitvoerige beschrijvingen van de inhoud. 
  • In Cursusaanbod vindt u de cursussen die plaats gaan vinden.
  • De gebruikelijke periode voor praktische bijenteeltcursussen is vanaf het begin van het jaar tot in de zomer.
  • Degenen die met goed gevolg de basis- of gevorderdencursus afronden ontvangen het NBV diploma.

 

Beginnend imker, ervaring en opleiding

Jaarlijks worden verspreid over het land tientallen bijenteeltcursussen gegeven aan onder andere enkele honderden beginners. De cursussen beginnen meestal aan het eind van de winter met theorielessen. Zodra het voorjaar inzet volgt de praktijk over een verspreid aantal lessen, verdeeld over het bijenseizoen. De cursussen sluiten af met een eindtoets. Als die voldoende is ontvangt de cursist het bijbehorend diploma.

De imkerij heeft sinds ongeveer 2010, ongeveer op het hoogtepunt van de grootschalige wintersterfte, een enorme groei doorgemaakt. Van de aangesloten imkers heeft
Hoe langer een imker bijen heeft hoe meer volken er worden verzorgd. Imkers die al meer dan 20 jaar bijen houden hebben gemiddeld meer dan 25 volken. In de groep die minder dan 10 jaar bezig is, heeft 70% minder dan 5 volken. Het beeld van de aankomende imker is laatste jaren flink veranderd. De gemiddelde leeftijd is fors omlaag en opvallend meer vrouwen beginnen aan deze hobby.

Bijenhouden kent vele facetten. Na een basiscursus zijn er allerlei specialisaties mogelijk die gezamenlijk voor kennisverbreding zorgen. De ervaring leert dat de honger naar kennis over bijen en het houden van bijen groot is. Dat is ook heel vanzelfsprekend. In de in november 2015 gehouden enquête geven imkers aan dat na de basiscursus 62% een of meerdere vervolgopleidingen heeft gedaan. 

Meer lezen over de kennis en de ervaring? Klik hier voor de samenvatting van de enquete uit november 2015 

 

Lesboek theorie & praktijk

Lesboek theorie & praktijk

Speciaal voor de beginnende imkers hanteert de NBV haar eigen losbladig cursusboek met een theoriedeel over het het bijenvolk en imkerhandelingen en een deel dat aansluit op de praktijklessen.