Cursuslocaties:

Opleiding Leraar Imkeren

Doelstelling

Voor de toekomst en voor de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland is het van belang dat er voortdurend cursussen gegeven worden aan geïnteresseerden zodat er steeds aanwas is met nieuwe imkers. Voor het in stand houden van deze cursussen is een goed lerarenkorps nodig met leraren die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de bijenhouderij. 


Globale opzet van de opleiding

De opleiding Leraar Imkeren leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de Basiscursus Imkeren. Dit betekent dat er zowel aandacht is voor de kwaliteiten die je nodig hebt als leraar als voor de opzet, doelstelling en inhoud van de basiscursus. Met het diploma Leraar Bijenteelt op zak kan de cursist bovendien na het succesvol afleggen van een specialisten cursus ook lesgeven voor de bijbehorende module. Voorbeeld: een leraar kan na het afleggen van de cursus Specialist Bijengezondheid de cursus Bijengezondheid geven.

De cursus bestaat uit een aantal onderwerpen die door verschillende deskundige docenten worden gegeven. Naast de lessen en de daaruit voortkomende taken, krijgt men ook opdrachten tot zelfstudie. De vaardigheid van het lesgeven zelf zal een belangrijk onderdeel zijn van de opleiding. De cursus wordt met een examen afgesloten.