Helaas er zijn geen cursussen voor de "Koninginnenteelt" gevonden.

Momenteel zijn er geen "Koninginnenteelt" cursussen beschikbaar.
Blijf de website volgen voor het nieuwe cursusaanbod.


Koninginnenteelt

De aanleiding voor deze cursus is het belang van het in stand houden van een gezonde bijenstand in Nederland. 

Onzuiverheid en veelvoud van rassen kenmerken de bijenteelt in Nederland. Ongecontroleerde hybridisatie brengt volken voort die, soms in versterkte mate, op een onvoorspelbare manier de goede en slechte eigenschappen van hun voorouders tonen.

Gerichte teelt en selectie leiden tot gewenst en voorspelbaar gedrag. Het opnemen van Koninginnenteelt in een bedrijfswijze is een belangrijk aspect in het volwaardig imkeren.