Curriculum Basiscursus Imkeren

 

In 2016 is een werkgroep van bijenteeltleraren aan de slag gegaan met de kwaliteitsborging van het diploma van de basiscursus bijenteelt. Om dit te bereiken is het opstellen van een curriculum een voorwaarde. In het curriculum is beschreven welke deeldoelen de cursist hiervoor dient te behalen. Alles beschreven in voor de docent waarneembaar gedrag van de cursist. Toetsing is anders onmogelijk. Een programma dat daarnaast voldoende ruimte geeft voor individuele vrijheid van de docent en het uitdragen van enthousiasme. Immers dit laatste is het belangrijkste om bij imkers voldoende betrokkenheid te creëren om een toch wel ingewikkelde bezigheid die bijenhouden is vol te houden.

Lees/download het Curriculum Basiscursus Imkeren>>

Het resultaat betreft Algemene Doelstellingen en Specifieke Doelstellingen. De specifieke  doelstellingen van de praktijklessen lopen parallel aan een lesrooster zoals dat in het handboek praktijk basiscursus, ontwikkeld door de commissie Imkeronderwijs, aan de orde is.

Gewerkt moet nog worden aan de toetsing, praktisch en theoretisch. Pas dan is het Curriculum compleet.

De commissie Imkeronderwijs