Commissie Bijenteeltonderwijs

Om succesvol te kunnen imkeren met gezonde bijenvolken en overlast door bijen te voorkomen zijn kennis en vaardigheden nodig die opgedaan kunnen worden in diverse cursussen. De Nederlandse BijenhoudersVereniging heeft een commissie Bijenteeltonderwijs die zorgt voor cursussen die te maken hebben met het houden van honingbijen. De cursussen variëren van een eerste kennismaking met bijen tot specialistische zoals koninginnenteelt en bijengezondheid. Deelnemers ontvangen na het succesvol volgen van een cursus een landelijk erkend diploma.

De commissie Bijenteeltonderwijs ontwerpt cursussen, stelt kaders vast, ziet toe op de juiste naleving daarvan, neemt initiatieven ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, gaat innovatietrajecten aan, enz. Voorts worden onder verantwoordelijkheid van de commissie Bijenteeltonderwijs cursussen uitgevoerd die het plaatselijke c.q. regionale belang te boven gaan.

De Commissie Bijenteeltonderwijs bestaat uit:  Klik voor overzicht            

Contact via het NBV secretariaat:
Marga Canters onderwijs@bijenhouders.nl