Basiscursus Imkeren

 

Losbladig lesboek voor de basiscursus

De wens van de NBV over eigen lesmateriaal voor de basiscursus imkeren te beschikken is gerealiseerd in dit losbladig cursusboek. Het lesboek is tot stand gekomen dankzij de inzet van leden van de Commissie Onderwijs. Het bestaat uit twee onderdelen en een mooie opbergmap:

 

THEORIEBOEK

Honingbij en Bijenvolk: geschreven vanuit de honingbij en de natuurlijke ontwikkeling van het bijenvolk. Als imker anticipeer je op die ontwikkeling. In vijf hoofdstukken komen de volgende onderdelen aan bod: Evolutie van de honingbij, biologie, voedsel en dracht, jaarcyclus van het bijenvolk en gezondheid.

Bekijk de impressie van het onderdeel Theorie

 

 

 

PRAKTIJKBOEK

Basiscursis Imkeren: in 11 lessen de chronologisch de jaarlijkse handelingen uiteengezet met theoretiosche achtergrondinformatie. 
De eerste versie van het praktijkboek verscheen in 2018 en maakt nu deel uit van dit lesboek.

Bekijk de impressie van het onderdeel Praktijk

 

  

                                                                                     Bestellen: https://www.bijenhouderssupport.nl/cursusmateriaal