Bijensteken

Wie met bijen omgaat, loopt het risico door een bij gestoken te worden. Zelfs beschermende kleding kan dit risico niet geheel uitsluiten.
Onderstaand infoblad geeft u informatie over de lichamelijke gevolgen van een bijensteek en geeft richtlijnen hoe daarmee om te gaan.
Het protocol geeft in het kort aan hoe te handelen bij ongewone reacties op een bijensteek. Het protocol bijensteek is bedoeld voor NBV leden die activiteiten organiseren waarbij mensen die geen imker zijn het risico lopen onverhoopt een bijensteek te krijgen.

Informeer bij uw gemeente over de vrijwilligersverzekering van de VNG. Onderstaande tekst uit de brochure:

Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. De gemeente kan met de VNG Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers ‘in één klap’ collectief verzekeren. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.


Voor meer informatie :Waarschuwingsbordje > bestellen bij de NBV

> Informatieblad bijensteken (PDF)

> Protocol bijensteek (PDF)

> Toelichting verstrekken Epi-pen via NBV (PDF)

> Verzekeringen