Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 10
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 285
Start datum: 29-01-2024
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:WEST-BETUWE
Contactpersoon:Corine Voogt <westbetuwe@gmail.com>
Cursuslocatie:Caetshage 1, 4103 NR, Culemborg
Tel:0617354905
NBV Diploma

Het doel van de Basiscursus Imkeren is mensen die geïnteresseerd zijn in honingbijen te leren verantwoord met bijenvolken om te gaan en ze vakbekwaam te behandelen. 

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig bijen te houden. Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt bent u gratis lid van de NBV en van de Imkervereniging West-Betuwe en ontvangt u het vakblad Bijenhouden. Tevens wordt u ingeschreven voor de ontvangst van Imkernieuws, de digitale nieuwsbrief van de NBV.

 

Inschrijven

Deze cursus is vooral gericht op aspirant-imkers uit de directe omgeving. Daarom verloopt de inschrijving op volgorde van nabijheid. Deelnemers uit de regio West-Betuwe gaan voor, dat is grofweg tussen Leerdam en Tiel en tussen de Waal en de Lek. 

Schrijf u ook in als de cursus al vol lijkt, dan komt u op de wachtlijst. De ervaring leert dat er altijd deelnemers afvallen. Bij overtekening geven we voorrang aan deelnemers uit onze eigen regio. Deelnemers krijgen hierover zo snel mogelijk bericht.

 

Inhoud van de cursus: theorie en praktijk

De cursus begint in januari met een vijftal theorielessen op maandagavond. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • uitleg over honingbijen zelf, hun ontwikkeling en de functies. De anatomie maar ook het verschil tussen hommels en wespen;
 • de bijensteek en allergische reacties;
 • het bijenjaar met al zijn handelingen zoals voorjaarscontrole, zwermen en het oogsten van honing;
 • drachtplanten en de rol van de honingbijen ten aanzien van biodiversiteit;
 • ontwikkelcyclus van het volk d.m.v zwermen en de zwermverhindering;
 • bijenziekten, bestrijding en hygiëne.

In maart beginnen de praktijklessen, die om de week op zondagmiddag plaatsvinden. Onderwerpen tijdens de praktijklessen:

 • gereedschappen en het in elkaar zetten van raampjes;
 • openen van echte bijenvolken en de eerste controle van een volk;
 • merken van koninginnen en herkennen van volksontwikkeling;
 • handelingen zoals ruimte geven, darrenraat inhangen, plaatsen van een honingkamer en controle op zwermplannen;
 • zwermverhindering, doppen breken, tuters en kwakers;
 • honingafname en slingeren;
 • varroabestrijding en volken inwinteren

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen. Bij goed gevolg krijgt u het NBV-diploma.

 

Lesmateriaal

Voor de theorie- en praktijklessen maken we gebruik van het losbladig cursusboek van de NBV. Het cursusboek is bij de prijs inbegrepen. De kosten van de benodigdheden voor de praktijklessen, zoals een imkerpak en enkele gereedschappen zijn niet bij de cursuskosten inbegrepen.

De docent geeft bij een van de eerste lessen meer informatie over wat er nodig is en of het al dan niet centraal wordt ingekocht.


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots