Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 225
Start datum: 02-12-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Schouwen-Duiveland
Contactpersoon:Rob Vroom <vroomr@xs4all.nl>
Cursuslocatie:Slikweg 8, 4321 SV, Moriaanshoofd
Tel:0653239344
NBV Diploma

Informatie over de basiscursis bijenhouden 2024

 1. De afdeling Schouwen-Duiveland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) organiseert bij voldoende belangstelling in 2024 een basiscursus imkeren voor beginnende imkers.
 2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur
 3. De theorielessen worden door een erkend bijenteeltleraar gegeven bij "De Rietgors", Slikweg 8, 4321 SV Moriaanshoofd (Schouwen-Duiveland)
 4. Vanaf april volgen de cursisten praktijklessen bij ervaren imkers. De praktijklessen worden op zaterdag gegeven volgens een vooropgesteld rooster, waarbij afwijkingen van de opgegeven data wegens weersomstandigheden noodzakelijk kunnen zijn. Gerekend moet worden op ongeveer 10 praktijklessen.
 5. Onderdeel van de cursus is een excursie naar een korfimker. (onder voorbehoud)
 6. Begin september is er een herhalingsles, waarna in oktober het theoretisch examen plaatsvindt.
 7. Als het examen met voldoende resultaat is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd ontvangt de cursist een door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging erkend diploma.
 8. Deze cursus begint op zaterdagochtend 2 december 2023 met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend.
 9. Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus voor beginners wordt voor deze kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.
 10. Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde cursusgeld ad € 225,- overgemaakt is op de rekening van de penningmeester van de afdeling Schouwen-Duiveland van de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen de cursusmap met een theoriehandboek en een praktijkhandboek.
 11. Aanmelding met vermelding van adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer via onderstaand aanmeldformulier. 
 12. Afhankelijk van de omstandigheden behoudt de organiserende afdeling zich het recht voor om op onderdelen de organisatie van de basiscursus te wijzigen.
 13. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Vroom. Tel. 06 53 23 93 44 of email: vroomr@xs4all.nl

Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots