Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 18
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 200
Start datum: 01-03-2024
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NBV Enschede
Docent:Stephanie Eidhof
Contactpersoon:Evert Egberink <ejegberink@kpnmail.nl>
Cursuslocatie:Van Heeksbleeklaan 64, 7522 LB, Enschede
Routebeschrijving:Komend uit Enschede, rijdend over de Hengelosestraat, richting Hengelo, vind u de poort van het Ledeboerpark aan de rechterzijde van de Hengelosestraat.
Tel (1):0534282229
Tel (2):0622182545
NBV Diploma

Janneke Wiggers en Leontien Uithof verzorgen deze cursus

Bij opgave voor deze cursus moet een aanbetaling worden gedaan van € 50,- op rekening

NL 15 RABO 0166 2250 96    ten name van  E.J. Egberink. ( Deze aanbetaling is om te voorkomen dat mensen zich impulsief opgeven om zich later zonder afmelding terug te trekken. Ze hebben daarbij een cursusplaats ingenomen waardoor serieuse kandidaten zich niet meer kunnen opgeven )

De betaling van het restbedrag van € 150,- moet voor 31 januari 2024 op bovengenoemde rekening zijn bijgeschreven, pas dan is de inschrijving definitief.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven om plaats te maken voor meer gemotiveerde cursisten. Het reeds betaalde cursusgeld wordt, onder aftrek van € 25,-, naar uw rekening terug gestort.

Mocht u zich, om welke reden ook, van deze cursus terugtrekken, dan wordt eveneens het betaalde cursugeld teruggestort onder aftrek van € 25,- .

De cursus wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de NBV met het daarbij behorende NBV-diploma.

Zoals gewoonlijk wordt de cursus ieder jaar begin maart gestart.

Voor het cursugeld van € 200,- ontvangt u ;

- 4 theorielessen en 12 praktijklessen inclusief koffie of thee,

- het lesboek is een losbladige klapper van de NBV met een deel over Bijengezondheid.

- schriftelijk examen en het NBV-diploma als u geslaagd bent.

Na ontvangst van het totale cursusbedrag bent u in het cursusjaar gratis lid van de NBV en ontvangt u het vakblad 'Bijenhouden'. Aan het eind van het cursusjaar zal de NBV u vragen of u lid wilt blijven van de NBV en bij welke afdeling. Daartoe krijgt u in één van de theorielessen een formulier waarop u e.e.a. kenbaar kunt maken.

Hoewel we ons nauwelijks risico's kunnen voorstellen, moeten we u er op wijzen dat u de cursus voor eigen risico volgt. U kunt de vereniging/afdeling dus niet aansprakelijk stellen voor enig onheil dat u tijdens de cursus zou kunnen overkomen. Door het overmaken van het cursusgeld, waarmee u zich formeel aanmeldt voor de cursus, erkent u eveneens uw eigen aansprakelijkheid op dit punt. Mocht u in deze nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de contactpersoon.

Van deze cursus wordt het praktijkgedeelte, meestal op vrijdagavond of zaterdagmorgen, gegeven in het Koetshuis in het Ledeboerpark.

De theorielessen, meestal op vrijdagavond, worden gegeven in het Zone-college, aan de Hengelosestraat te Enschede.

In verband met Corona wordt een ieder ten zeerste aangeraden zich daar tegen te laten inenten. Dit ter bescherming van de medecursisten, de leraar en de assistenten van de leraar. Mocht u zich niet goed voelen, kom dan NIET naar


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots