Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 200
Start datum: 01-03-2025
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:NBV Enschede
Contactpersoon:Rodin Bijen <r.b.bijen@gmail.com>
Cursuslocatie:Van Heeksbleeklaan 64, 7522 LB, Enschede
Routebeschrijving:Komend uit Enschede, rijdend over de Hengelosestraat, richting Hengelo, vind u de poort van het Ledeboerpark aan de rechterzijde.
Tel (1):06-12182334
Tel (2):06-12182334
NBV Diploma

Janneke Wiggers en Leontien Uithof verzorgen samen deze cursus.

LET OP! DE TEKST VOOR DE BASISCURSUS 2026 WORDT AANGEPAST. INHOUDELIJK ZIJN ER GEEN WIJZIGINGEN. HET CURSUSGELD VOOR 2026 WORDT VERHOOGD MET €25 NAAR €225,-

ZIE VERDERE INFORMATIE: https://bijenverenigingenschede.nl/basiscursus-imkeren/ 

Bij opgave voor deze cursus moet een aanbetaling worden gedaan van € 50,- op het volgende IBAN-nr.:

NL 39 RABO 0310 4711 33    ten name van NBV-Enschede

De aanbetaling is om te voorkomen dat mensen zich impulsief opgeven om zich later zonder afmelding terug te trekken. Ze houden dan onbedoeld een cursusplaats bezet waardoor serieuze kandidaten zich niet meer kunnen inschrijven.

De betaling van het restbedrag van € 150,- moet vóór 1 januari 2025 op bovengenoemd rekeningnummer zijn bijgeschreven, pas dan is de inschrijving definitief.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven om plaats te maken voor meer gemotiveerde cursisten. Het dan deels betaalde cursusgeld wordt, onder aftrek van € 25,, naar uw rekening teruggestort.
Mocht u zich, om welke reden ook, van deze cursus terugtrekken, dan wordt eveneens het betaalde cursusgeld teruggestort onder aftrek van € 25,- .

De cursus wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de NBV en u ontvangt na het succesvol doorlopen van de cursus het daarbij behorende NBV-diploma.

Zoals gewoonlijk start de cursus ieder jaar begin maart.

Voor het cursusgeld van € 200,- ontvangt u:

- de nodige theorie- én praktijklessen incl. koffie/thee,

- het lesboek (een losbladige klapper van de NBV) en kunt u deelnemen aan het

- schriftelijk examen en ontvangt u het NBV-diploma indien u geslaagd bent.

Na ontvangst van het totale cursusbedrag bent u in het cursusjaar gratis lid van de NBV en ontvangt u het vakblad 'Bijenhouden', de NBV-nieuwsbrief en andere ter zake doende mailings. Aan het eind van het cursusjaar zal de NBV u via de mail vragen of u lid wilt blijven van de NBV en bij welke lokale vereniging u ingedeeld wilt worden.

Hoewel we ons nauwelijks risico's kunnen voorstellen, moeten we u er op wijzen dat u de cursus voor eigen risico volgt. U kunt de lokale of landelijke vereniging niet aansprakelijk stellen voor enig onheil dat u tijdens de cursus zou kunnen overkomen. Door het overmaken van het cursusgeld, waarmee u zich formeel aanmeldt voor de cursus, erkent u eveneens uw eigen aansprakelijkheid op dit punt. Mocht u in deze nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de contactpersoon.

Van deze cursus wordt het praktijkgedeelte, meestal op vrijdagavond of zaterdagmorgen, gegeven in het Koetshuis in het Ledeboerpark.

De theorielessen, meestal gegeven op de vrijdagavond, worden gegeven in het Zone-college, aan de Hengelosestraat te Enschede.


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots