Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 16
Aantal plaatsen beschikbaar: 10
Prijs: € 245
Start datum: 30-01-2024
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkervereniging St. Ambrosius Weert
Contactpersoon:Rob Mollen <info@imkersweert.nl>
Cursuslocatie:Geurtsvenweg 4, 6006SN, Weert
Tel:0645570188
NBV Diploma

BIJENHOUDEN IETS VOOR U?

Wanneer u geïnteresseerd bent in het leven van bijen en geboeid wordt door bloemen en planten in uw eigen omgeving of van honing houdt, is het houden van bijen ook voor u een hobby die u dichter bij de natuur kan brengen. Wist u dat bijen, omdat ze bloemen bezoeken voor nectar en stuifmeel, een vitale rol spelen bij het behoud van de biodiversiteit door het bestuiven van in het wild levende bloemen en vele landbouwgewassen (Geen Bijen Geen Fruit). Misschien heeft u wel eens gedacht om honingbijen te gaan houden, nu bestaat de kans om het echt te gaan doen.

In Weert zal in 2024 wederom een BASISCURSUS BIJENHOUDEN worden gegeven. Het doel van deze cursus is om mensen die geïnteresseerd zijn in honingbijen, de basis te geven  verantwoord met bijenvolken om te gaan en deze vakbekwaam te behandelen. Deze cursus is onderdeel van het opleidingspakket van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). De NBV is de landelijke vereniging die het houden van honingbijen promoot (voor informatie en aanmeldingen zie NBV-site www.bijenhouders.nl

Voor de start van de cursus is er op dinsdag 30 januari 2024 een informatieavond bij het NMC te Weert. 

De cursus bestaat uit 4 theorielessen en 10 praktijklessen. De theorielessen starten in februari en zijn op dinsdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur. Tijdens de informatieavond wordt de planning bekend gemaakt.

De praktijklessen worden gegeven vanaf maart op zaterdagochtend om 09.30 uur. De cursus zal worden afgesloten met een examen en het NBV diploma Basiscursus bijenhouden.

De theorielessen en de praktijklessen worden gegeven in het Natuur- en Milieu Centrum De IJzeren Man te Weert.

De kosten van de cursus bedragen € 245-, in dit bedrag is het NBV lidmaatschap 2024, het maandblad Bijenhouden van de NBV, het cursusboek en een bijenvolkje (zonder kast) inbegrepen. Tevens krijgt u een ervaren imker als mentor toegewezen.

Voor de cursus dient u zich vrijblijvend aan te melden op de NBV-site, onder cursussen bijenhouden, basiscursus in Weert. Voor vragen en nadere informatie kunt u terecht bij de NBV afd. Imkervereniging St. Ambrosius te Weert, Cursuscoördinator, info@imkersweert.nl.

Ook wanneer de cursus vol is, is het zinvol uw naam op de wachtlijst te plaatsen. Er kunnen immers nog deelnemers af vallen.


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots