Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 14
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 385
Start datum: 01-01-2024
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Imkersvereniging Groene Hart
Contactpersoon:Annet Künneke <annetkunneke@gmail.com>
Cursuslocatie:Zwarte pad 1, 2771 YY, Boskoop
Tel:0624262181
NBV Diploma

Basisursus imkeren 2024
Onze zeer uitgebreide basiscursus bestaat uit 12 theorielessen en 20 praktijklessen, met daarbij 12 online lessen ter voorbereiding. De theorielessen worden op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur online gegeven. De theorie achter de praktijklessen wordt op de maandagavond vanaf 19.30 uur online toegelicht. Bij alle online lessen hoort een PowerPoint. De praktijklessen worden in twee achtereenvolgende groepen op de dinsdag tussen 16.30 uur en 19.30 uur gegeven. Tijdens deze lessen zorg je samen met ervaren praktijkbegeleiders en medecursisten een bijenseizoen lang voor een bijenvolk. 

Het cursusprogramma volgt de richtlijnen van de NBV. Het theoretische en praktische gedeelte worden met een examen afgesloten, waarna bij voldoende resultaat en 80% aanwezigheid van alle lessen, het NBV-diploma Basiscursus Imkeren in ontvangst genomen mag worden. In deze cursus wordt naast het reguliere programma ook extra aandacht besteed aan de leefomgeving van onze honingbijen en de wilde bijen. Hierin is een belangrijke rol voor de toekomstige imker weggelegd. Ook komt de bijengezondheid uitgebreid aan de orde.

De kosten van de cursus bedragen € 400,00. Dit is inclusief de examens, de diploma-uitreiking, de cursusmap: Handboek theorie en praktijk basiscursus imkeren, één jaar lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (inclusief 6x het blad Bijenhouden) en één jaar lidmaatschap van Imkersvereniging Groene Hart. De cursusplaats, waar onze overdekte lesbijenstal voor de praktijklessen staat, is Boskoop. Ook een enkele theorieles vindt in Boskoop plaats.

Alles gegevens zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen, waaronder de prijs en de opzet van de cursus

Leraar: 
Annet Kunneke, 0624262181, annetkunneke@gmail.com


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots