Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 275
Start datum: 30-01-2024
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:De Verenigde Deurnese Imkers (Bijenh. ver. St. Ambrosius Peelland)
Contactpersoon:Sebastian Ahrens - Cursus coordinator <moerbijke@outlook.com>
Cursuslocatie:Haageind 31, 5751BB, Deurne
Tel:0646108230
NBV Diploma

Inleiding

Al meer dan 168 cursisten werden in Deurne de laatste jaren opgeleid tot imker.

Onder de geslaagde cursisten staat de cursus als zijnde zeer goed aangeschreven.

Deze imkers zijn na het volgen van de Basiscursus Bijenhouden in staat om met en in een bijenvolk te imkeren.

De cursus is toegankelijk vanaf 16 jaar en ouder.

Cursusinhoud 

Er zijn 8 theorie- en 9 praktijklessen van 2 uur + examen.

Er zal gebruik gemaakt worden van o.a. bord, PowerPoint presentatie, kast en imkermaterialen.

De cursus is inclusief het cursusboek- Basiscursus Bijenteelt- van de NBV, een uitgebreide syllabus van de lesstof,  en koffie of thee op de cursusavonden. .

Kosten

De cursus kost  € 275,-- incl. alle benodigde lesboeken en koffie / thee

De inschrijving is definitief als een voorschot (€ 100.-) is betaald  op bank no. NL57RABO 0110873521 t.n.v. Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland. Het resterende bedrag word op de eerste avond bij de aanvang van de cursus contant voldaan, of wordt voor aanvang van de cursus overgemaakt 

Indien de geslaagde cursist lid wordt van de bijenver. St. Ambrosius Peelland Deurne, krijgt men een bijenvolkje gratis. 

De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) Zij ontvangen  dan ook het kleurrijke blad Bijenhouden

Cursusdag, tijd en plaats

Theorie: Op dinsdagavond                

De eerste les is eind februari

Tijd:        Van 19.30 tot 21.30 uur;

Plaats:    Deurne

Praktijk

Van april tot en met december. De praktijklessen zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgd de cursist zelf voor beschermende kleding.

Per twee cursisten is gedurende de cursus één bijenvolk ter beschikking, waarmee zij zelf alle handelingen van het imkeren zelf kunnen verrichten.

Praktijklessen vinden plaats in ons bijenhal op het tereein van NMEC "De Ossenbeemd" (Haageind 31, 5751BB Deurne)

Toets en examen

Na de vierde theorieles wordt er een toets afgenomen, op het einde van de cursus volgt een officieel examen.

Men dient een voldoende voor de toets te hebben behaald, alvorens men aan de praktijk kan deelnemen.

Tijdens de praktijklessen worden door de docent en de praktijkassistenten de verrichtingen van de cursist beoordeeld, tevens wordt door de cursist na elke praktijkles een verslagje gemaakt en op het praktijk-evaluatieformulier ingevuld.

Bovenstaand theorie-examen, praktijkbeoordeling en praktijk-evaluatieformulieren worden in het eindresultaat meegenomen, en vormen tezamen het eindcijfer.

Diploma-uitreiking

Is het theorie-examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling met verslagen voldoende, dan krijgt men een officieel diploma van de NBV. Het diploma wordt uitgereikt op de Ambrosius feestavond van Imkervereniging St. Ambrosisus Peelland Deurne 

Vragen?

Voor vragen over het inschrijven, betalingen en andere administratieve dingen, komt u terecht bij ons penningmeester en cursus coordinator Sebastian Ahrens (ahrens-pub@gmx.net)

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de inhoud van de cursus hebben, dan kunt u contact opnemen met de bijenteeltleraar Jos van den Heuvel moerbijke@outlook.com    

Indien de cursus is volgeboekt is het toch verstandig om u op de wachtlijst te plaatsen, er is altijd de mogelijkheid dat personen hun inschrijving annuleren. Plaatselijke (aangaande) imkers die lid worden bij de bijenhoudersvereining in Deurne krijgen voorrang bij de inschrijving

Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland

 


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots