Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 24
Aantal plaatsen beschikbaar: 2
Prijs: € 300
Start datum: 29-01-2025
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Ambrosiusgilde
Contactpersoon:Hans Visser <shop@ambrosiusgilde.nl>
Cursuslocatie:Nesseweg, geen nummer, 2761 BB, Rotterdam - Zuidplas
Routebeschrijving:Lesstand: langs de weg tussen Rotterdam-Ommoord en Oud-Verlaat.
Tel:0651705166
NBV Diploma

Beschrijving basiscursus 2025

Om een gezonde bijenstand in Nederland in stand te houden is het nodig om een zo breed mogelijk publiek geïnteresseerd en enthousiast te maken voor het bijenhouden. Deze cursus voorziet in de noodzaak om de basiskennis op een verantwoorde wijze te verspreiden. Kennis en praktische ervaring worden doorgegeven om op een eenvoudige, diervriendelijke en voor de omgeving zo weinig mogelijk belastende wijze bijen te houden.

Inhoud van de cursus

De cursus begint met een theoriegedeelte om inzicht te verwerven in het functioneren van een bijenvolk. Vanuit deze theoretische kennis kan het praktisch handelen doelgericht worden uitgevoerd. In de cursus ligt het accent op het verkrijgen van:

- ervaring in het praktisch omgaan met bijen

- verwerven van alle praktische kennis om op een eenvoudige wijze bijen te kunnen houden.

Duur en opzet van de basiscursus

De cursus bestaat uit 7 avonden van 2 ½ uur theorie, tenminste 10 dagdelen van minimaal 2 uur praktijk en circa 10 uur zelfstudie.

Voor de praktijklessen is per twee cursisten 1 bijenvolk beschikbaar. Voor de uitvoering van de cursus wordt gebruik gemaakt van de NBV Basiscursus Imkeren (map, theorie- en praktijkdeel). Door het Ambrosiusgilde Rotterdam (NBV-afdeling Rotterdam e.o.) wordt een lesbijenstand ter beschikking gesteld.

Tijdens het jaar waarin je de basiscursus volgt, ben je gratis lid van de NBV en van het Ambrosiusgilde en ontvang je het NBV-blad Bijenhouden.

Je hebt voor de cursus in ieder geval nodig:

-NBV-lesboek Honingbij en bijenvolk & Basiscursus imkeren (map, praktijk- en theoriedeel). Dit boek kan je tijdens de eerste theorieles bestellen.

Tijdens de cursus gebruik je jouw eigen imkerkleding en -gereedschap. We raden je aan om hiervoor nog geen spullen te kopen om een miskoop te voorkomen. Ze kunnen collectief worden aangeschaft via het Ambrosiusgilde. We verzamelen de bestellingen tijdens de eerste theorieles en leveren na een volgende les. E.e.a. vooruit te betalen.

Uitvoeringslocaties:

Theorielessen:   'De Staander', Wilhelminastraat 1a, 2661 ET Bergschenhoek

Praktijklessen:    Bijenstand aan de Nesseweg, tussen Rotterdam-Ommoord en Oud Verlaat, geen nummer

Lesgeld

Het lesgeld voor de Basiscursus Imkeren bedraagt € 300. Na aanmelden ontvang je een factuur voor een aanbetaling van € 50, deze wordt niet terugbetaald bij annulering. Het restant wordt gefactureerd in december 2024, te voldoen vóór 31 december 2024.

Lesdata

De theorielessen worden gegeven op woensdagavonden, te beginnen in de tweede helft van januari 2025. De praktijklessen op woensdagmiddagen, waarbij in principe gekozen kan worden tussen een vroege 'shift' vanaf 14.30 uur en de late vanaf 17.00 uur. Het lesprogramma met een volledig overzicht van alle cursusdata en inhoud van de lessen volgt in de loop van 2024.

Tuinbeurt

Cursisten dienen minstens drie maal op een zaterdagmorgen een tuinbeurt op de bijenstand mee te doen, onder meer voor het opdoen van essentiële kennis van drachtplanten. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij assistentie verlenen op de zaterdag van de Landelijke Open Imkerijdagen, meestal georganiseerd medio juli.

Toelatingseisen

Voor de basiscursus  geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en het doorlopen hebben van het basisonderwijs. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Voor minderjarigen is schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers nodig om aan de cursus deel te mogen nemen. De ouders geven aan of er mogelijk sprake is van allergie voor bijensteken. Raadpleeg bij twijfel je huisarts voordat je in aanraking komt met levende insecten. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een bijensteek opgelopen tijdens de cursus.

 

Diplomering

Ter afsluiting van de cursus zal door middel van een examen worden bepaald of je aan de leerdoelen uit de cursusbeschrijving voldoet.

Je ontvangt een door de NBV uitgegeven diploma als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:

- Je bent geslaagd voor de toetsen

- Je hebt tenminste 80% van de lessen, theorie én praktijk, bijgewoond

- Je hebt een verslag gemaakt over de les kunstzwerm maken

- Je hebt een ontwerp voor een etiket op een honingpot gemaakt en getoond


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots